Sırasıyla sekizinci dersin alıştırma ses dosyaları:

http://www.fileden.com/files/2010/11/7/3010540//1-sekizincidersalistirmalar1.mp3

http://www.fileden.com/files/2010/11/7/3010540//2-sekizincidersalistirma2.mp3

http://www.fileden.com/files/2010/11/7/3010540//3-sekizincidersalistirma2Turkce.mp3

http://www.fileden.com/files/2010/11/7/3010540//4-sekizincidersalistirma3.mp3

http://www.fileden.com/files/2010/11/7/3010540//5-sekizincidersalistirma3turkce.mp3

http://www.fileden.com/files/2010/11/7/3010540//6-sekizncidersdorduncualistirma.mp3

http://www.fileden.com/files/2010/11/7/3010540//7-sekincidersalistirma4turkce.mp3

http://www.fileden.com/files/2010/11/7/3010540//8-sekizincidersalistirma5.mp3

http://www.fileden.com/files/2010/11/7/3010540//9-sekizncidersalistirma5turkce.mp3

http://www.fileden.com/files/2010/11/7/3010540//10-sekizincidersalistirma6.mp3

http://www.fileden.com/files/2010/11/7/3010540//11-sekizincidersalistirma6turkce.mp3

Reklamlar